Lugupeetud treenerid-kolleegid!
Üleskutse.


  Kutsun Teid üles ühiselt looma korvpalli-õpetamise kontseptsiooni webis,  mis võiks: 
¨  parandada algõpetuse kvaliteeti 
¨ olla pidevalt täienev, kõigile avatud ning kättesaadav 
¨ kajastada erinevaid lähenemisviise metoodikas
¨ läbida korvpalli-püramiidi alt üles.


       Märkus. See ei tähenda, et kõik treenerid peavad hakkama õpetama  ühtmoodi. Aga võiks olla välja-töötatud teatud õpetamis-standardid, millest võib soovi korral oma töös  juhenduda nii treener kui ka kehalise kasvatuse õpetaja. 

Kontseptsiooni aluseks võiks olla:
¨ tehniliselt õieti sooritatud liigutuse jm. lühi-kirjeldus 
¨ sellise tehnika õpetamis-metoodika(d),
¨ tihemini esinevate vigade kirjeldused, miks-mitte ka fotod-videod, koos vigu eemaldavate-parandavate harjutustega.
Kontseptsiooni toetavad:
¨ juurdeviivad-harjutused & mängud- tehnika ja muu õpetamiseks

 Siin on näidiseks üks tööversioon viske-tehnika õpetamisest. Vaata: Vise.  
Lisaks olen kokkupannud ründe- & kaitsemängu tegevus-juhendid. Ka need aitavad õpetamist ning toetaksid kontseptsiooni.
Pakun välja, et selle kodulehekülje metoodilised- materjalid võiksid olla põhjaks, mille pealt koos edasi minna, sest siia saab kerge vaevaga sisse viia uusi materjale, lisada parandusi & täiendusi.                               

Koostööle lootes, 
Arp Pressraud